Waarom Buiten de lijntjes?

Binnen het Nederlandse onderwijssysteem hebben we te maken met een groep kinderen en jongeren die onvoldoende worden uitgedaagd naar hun niveau van leren en denken. Zij ervaren het reguliere onderwijs als saai of te makkelijk en voelen zich niet gemotiveerd. Sommigen van hen lopen vast in de opleiding of studie. Anderen vallen zelfs uit. Je ziet een groep kinderen die met weinig inzet voldoen aan de gestelde eisen, maar geen leerstrategieen ontwikkelen die in hun verdere studie noodzakelijk zijn. Een andere groep trekt zich terug, laat zich niet langer zien en 'duikt onder'. Door onder hun niveau te presteren wekken ze de schijn op goed mee te komen met de rest. Maar ondertussen bouwen zij een innerlijke frustratie op, soms met flinke gedragsproblemen tot gevolg. In de meeste gevallen wordt de schade pas zichtbaar wanneer de jongeren ouder worden, op het voorgezet onderwijs zitten of studeren. Ze hebben geen tools ontwikkeld om te kunnen leren want het ging altijd 'vanzelf'. Ze vallen terug op een lager opleidingsniveau, switchen veelvuldig tussen vervolgopleidingen of stoppen de studie voortijdig. Dat is echt frustrerend.

Je hebt de brains en toch loop je helemaal vast. Je staat voortdurend onder spanning, met regelmaat uitmondend in een stevige depressie, burn-out of identiteitscrisis. Talentvolle kinderen en jongeren zijn geen 'slimme kinderen' die hoge prestaties neerzetten. Het zijn jongeren die fundamenteel anders denken. Hun denken volgt niet de standaard lijnen van het onderwijssysteem. De uniforme leerwijze op school sluit niet aan bij wie ze zijn en hoe ze zichzelf hebben gewend te leren. Het is voor ouders en scholen een kunst om aansluiting te zoeken bij de identiteit en de leerwijze van deze kinderen. Maar meestal is er onvoldoende aandacht: 'Hij komt er toch wel'. Of wordt de unieke leerwijze van het kind ontkend: 'Dat hoort zo niet!'.


WAT HOUDT hoogbegaafdzijn EIGENLIJK IN?                  

Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid te geven en dat kenmerkt misschien wel het meest dat je niemand in het 'hokje' (hoog)begaafdheid kunt zetten. Wel kunnen we zeggen dat (hoog)begaafdheid te maken heeft met drie belangrijke factoren: een uitzonderlijk intelligentiecreativiteit en motivatie. Maar juist deze drie factoren zijn niet altijd zichtbaar en dat heeft alles te maken met het 'zijns-niveau' van de persoon.

Dr. Tessa Kieboom vat het samen met het 'ZIJNSLUIK' (zie afbeelding). Deze kenmerken, die ook bij andere kinderen voorkomen, hebben voor (hoog)begaafde kinderen een heel andere -vaak onbegrepen- dimensie. Erkenning op deze kenmerken en begrip voor de oorsprong van het gedrag dat daar uit voort kan komen is heel belangrijk om tot een positieve identiteitsontwikkeling te komen. 

Vanuit deze kenmerken voelen (hoog)begaafde kinderen en jongeren zich binnen het schoolsysteem vaak niet thuis en op hun plek. Ze voelen zich anders en vinden het lastig om met hun eigen manier van denken en leren om te gaan. Als ze zich niet voldoende begrepen voelen werkt dit soms door in hun gedrag en manier van omgaan met leerkrachten en leeftijdgenoten. Ook thuis levert hun manier van denken en handelen soms flinke strijd op. Mijn missie is om bij deze kinderen en jongeren zodanig aan te sluiten, dat zij met al hun talenten kunnen gaan groeien en bloeien.