RAAR OF GEZOND?

"You are intense, complex and driven because you are gifted"

Niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen geeft kennis over hoogbegaafdheid nieuwe inzichten voor hun persoonlijke ontwikkeling. 

Bij het thema hoogbegaafdheid denken we vaak aan kinderen die meer nodig hebben binnen het huidige onderwijssysteem. Maar het gaat niet alleen om onderwijs, het raakt ook de thuissituatie. Ik spreek regelmatig ouders die met hun handen in het haar zitten doordat ze het moeilijk vinden om hun kinderen te begrijpen en te begeleiden. Vaak is dat ook de grootste worsteling: ‘ik begrijp mijn kind niet en weet daardoor ook niet wat hij nodig heeft van mij’. In een eerste gesprek probeer ik hen via kennis en inzichten handvatten te geven die direct toepasbaar zijn. Het is elke keer verassend als ouders aangeven dat hiermee een fundamentele verandering is ingezet. En toch ook weer niet wanneer je weet dat de sleutel bij dit thema is: erkenning, begrip en gezien worden. Het geldt voor elk mens, maar nog meer voor kinderen die zich structureel ‘anders’ voelen dan de gemiddelde leeftijdsgenoot. Dat doet iets met je zelfbeeld en daarmee vaak iets met je gedrag. Maar meer nog beperkt het de ruimte om jezelf te ontwikkelen naar wie je bent. En juist omwille van dit zelfbeeld pleit ik dat deze kinderen meer gezien kunnen worden in wie ze zijn en hoe ze denken, in wat ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling. 

In mijn coachpraktijk kom ik steeds vaker volwassenen tegen die van jongs af aan zich ‘anders en raar hebben gevoeld’. Ze voelden zich in hun leven keer op keer niet begrepen en vroegen zichzelf af ‘wat is er mis met mij?’. Door een verkeerd zelfbeeld zijn ze onder andere vastgelopen in hun persoonlijke ontwikkeling, loopbaan of zelfs verschillende relaties. Nauta en Van der Ven benoemen in hun boek een zevental kernvragen die hoogbegaafden zich regelmatig afvragen: Waarom voel ik me zo anders? Waarom hebben anderen kritiek op mij? Waarom ben ik zo eenzaam? Waarom worden mijn ideeën niet begrepen? Waarom heb ik geen opleiding afgemaakt, terwijl ik dat wel zou kunnen? Waarom heb ik zo vaak conflicten? Waarom heb ik nergens zin in?

Deze kernvragen roepen zodanig herkenning op bij hoogbegaafden dat er een nieuw referentiekader geopend kan worden. Kennis en inzicht over hoe de werkelijkheid werkt voor een hoogbegaafde brengt mijn coachees tot een nieuw gezond zelfbeeld. Hierbij vormt erkenning van het mogen zijn en denken zoals jij bent een belangrijk fundament om weer regie te kunnen voeren over hoe ze hun leven willen leiden. Ik zie hen worstelen, rust vinden en opbloeien tot mens vol passie en daadkracht. En dat laatste is een van de mooiste dingen waar ik mij voor in wil zetten.

NAUTA, N EN VAN DE VEN, R (2017) HOOGBEGAAFDE VOLWASSENEN – ZET JE GAVEN INTELLIGENT EN POSITIEF IN. UTRECHT: IHBV