Zijnsluik

Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid te geven en dat kenmerkt misschien wel het meest dat je niemand in het 'hokje' (hoog)begaafdheid kunt zetten. Wel kunnen we zeggen dat (hoog)begaafdheid te maken heeft met drie belangrijke factoren: een uitzonderlijk intelligentiecreativiteit en motivatie. Maar juist deze drie factoren zijn niet altijd zichtbaar en dat heeft alles te maken met het 'zijns-niveau' van de persoon.

Dr. Tessa Kieboom vat het samen met het 'ZIJNSLUIK' (zie afbeelding). Deze kenmerken, die ook bij andere kinderen voorkomen, hebben voor (hoog)begaafde kinderen een heel andere -vaak onbegrepen- dimensie. Erkenning op deze kenmerken en begrip voor de oorsprong van het gedrag dat daar uit voort kan komen is heel belangrijk om tot een positieve identiteitsontwikkeling te komen. 

Vanuit deze kenmerken voelen (hoog)begaafde kinderen en jongeren zich binnen het schoolsysteem vaak niet thuis en op hun plek. Ze voelen zich anders en vinden het lastig om met hun eigen manier van denken en leren om te gaan. Als ze zich niet voldoende begrepen voelen werkt dit soms door in hun gedrag en manier van omgaan met leerkrachten en leeftijdgenoten. Ook thuis levert hun manier van denken en handelen soms flinke strijd op. Mijn missie is om bij deze kinderen en jongeren zodanig aan te sluiten, dat zij met al hun talenten kunnen gaan groeien en bloeien.