Elk mens is uniek

Elk mens is uniek. In elk mens ontmoet je weer een andere samenstelling van kwaliteiten, vaardigheden, drijfveren, waarden, overtuigingen etc. Iedereen zijn eigen kleur. Wat zijn we met elkaar een kleurrijk geheel! Je bent ook uniek als blijkt dat je hoogbegaafd bent en te kampen hebt met een hoge intelligentie en alle bijkomende -mooie én moeilijke- aspecten. Ook dan of misschien nog wel meer dan ooit pas je niet in vooropgestelde hokjes. Je kunt niet alle hoogbegaafden in hetzelfde hokje stoppen. In de praktijk zie ik bij deze kinderen, jongeren én volwassenen juist hoe dit leidt tot niet begrepen worden en zelfs tot afwijzing van hun kwaliteiten en mogelijkheden; afwijzing van hun ‘zijn’. Ze ervaren weinig ruimte voor hun unieke eigenheid met als gevolg dat ze zichzelf niet als kleurrijk kunnen zien. Alle worstelingen en afwijzingen vermengen zich dan tot een kleurloos voelen en denken. Ik hoop dat alle aandacht voor deze doelgroep niet leidt tot allerlei etiketten die geplakt worden maar tot een andere manier van kijken naar alle mensen -hoogbegaafd of niet- om je heen.